Vokabulär (AEM)

 1. Dagstidning
 2. Dagstidning
 3. DAISY
 4. dan USE Danska
 5. Dänisch EQ Danska
 6. Danish EQ Danska
 7. Danska
 8. Dari EQ Dari
 9. Dari EQ Dari
 10. Dari
 11. Das Alphabet EQ Alfabetet
 12. Das neue Zeitalter - Europa und die Welt EQ Nya tiden - Europa och världen
 13. Das neue Zeitalter - Schweden und die nordischen Länder EQ Nya tiden - Sverige och Norden
 14. Data EQ Data
 15. Data EQ Data
 16. Data EQ Data
 17. Data
 18. Data EQ Data
 19. Dataspel EQ Dataspel
 20. Dataspel
 21. Dataspill EQ Dataspel
 22. Daten EQ Data
 23. Datorspel
 24. De fire rekneartane EQ Fyra räknesätt
 25. Deckare & spänning
 26. Democratic freedoms and rights EQ Demokratiska fri- och rättigheter
 27. Demokraattiset vapaudet ja oikeudet EQ Demokratiska fri- och rättigheter
 28. Demokratische Freiheiten und Rechte EQ Demokratiska fri- och rättigheter
 29. Demokratiska fri- och rättigheter
 30. Demokratiske fridommar og rettar EQ Demokratiska fri- och rättigheter
 31. Demokratiske friheter og rettigheter EQ Demokratiska fri- och rättigheter
 32. Den nye tidsalder – Europa og verden EQ Nya tiden - Europa och världen
 33. Den nye tidsalder – Sverige og de nordiske landene EQ Nya tiden - Sverige och Norden
 34. Design and models EQ Design och formgivning
 35. Design och formgivning
 36. Design og modellar EQ Design och formgivning
 37. Design og modeller EQ Design och formgivning
 38. Design und Formgebung EQ Design och formgivning
 39. Deutsch EQ Tyska
 40. Deutsch EQ Tyska
 41. Dia EQ Diabilder
 42. Diabild EQ Diabilder
 43. Diabilder
 44. Didactics and method EQ Didaktik och metod
 45. Didaktiikka ja metodi EQ Didaktik och metod
 46. Didaktik och metod
 47. Didaktik und Methode EQ Didaktik och metod
 48. Didaktikk og metode EQ Didaktik och metod
 49. Didaktikk og metode EQ Didaktik och metod
 50. Die Bausteine der Musik EQ Musikens byggstenar
 51. Die Form und Veränderung der Erdoberfläche EQ Jordytans form och förändring
 52. Die Geschichte der Biologie EQ Biologins historia
 53. Die Geschichte der Physik EQ Fysikens historia
 54. Die Geschichte der Technik EQ Teknikhistoria
 55. Die Struktur und der Kreislauf der Materie EQ Materiens uppbyggnad och kretslopp
 56. Die vier Grundrechenarten EQ Fyra räknesätt
 57. Digitaalinen laite EQ Digital enhet
 58. Digital Bok
 59. Digital device EQ Digital enhet
 60. Digital eining EQ Digital enhet
 61. Digital enhet
 62. Digital enhet EQ Digital enhet
 63. Digital media EQ Digital media
 64. Digital media
 65. Digital media
 66. Digitale Medien EQ Digital media
 67. Digitales Gerät EQ Digital enhet
 68. Diverse
 69. Djur och natur
 70. Document EQ Dokument
 71. Dokument
 72. Dokument EQ Dokument
 73. Dokument EQ Dokument
 74. Dokument
 75. Dokument EQ Dokument
 76. Dokumentär
 77. Dokumentärfilm
 78. Dokumentti EQ Dokument
 79. Drama
 80. Dramatik
 81. dua USE Duala
 82. Duala EQ Duala
 83. Duala
 84. Duala EQ Duala
 85. dut USE Nederländska
 86. Dutch EQ Nederländska
 87. DVD EQ DVD
 88. DVD
 89. DVD EQ DVD
 90. DVD EQ DVD
 91. DVD EQ DVD
 92. DVD
 93. Dvd EQ DVD
 94. DVD-ROM
 95. DVD-ROM EQ DVD-ROM
 96. DVD-ROM EQ DVD-ROM
 97. DVD-ROM EQ DVD-ROM
 98. DVD-ROM EQ DVD-ROM
 99. DVD-ROM EQ DVD-ROM
 100. DVD-Video EQ DVD-Video
 101. DVD-Video EQ DVD-Video
 102. DVD-Video EQ DVD-Video
 103. DVD-Video EQ DVD-Video
 104. DVD-Video EQ DVD-Video
 105. DVD-Video
 106. Dyr og natur EQ Djur och natur
 107. Dyr og natur EQ Djur och natur