Vokabulär (AEM)

 1. IB Creativity Action Service
 2. IB Extended Essay
 3. IB Prep
 4. IB Theory of knowledge
 5. ice USE Isländska
 6. Icelandic EQ Isländska
 7. Icke-språkligt medium
 8. ICT Information and communication technology
 9. Identity
 10. Idrett og helse EQ Idrott och hälsa
 11. Idrott & friluftsaktiviteter
 12. Idrott och hälsa
 13. Idrott och hälsa
 14. Idrottsjuridik
 15. Ihminen EQ Människa
 16. Ihmiset muissa maissa EQ Folk i andra länder
 17. Ihmisoikeudet EQ Mänskliga rättigheter
 18. Ilmasto ja kasvillisuus EQ Klimat och vegetation
 19. Image EQ Bild
 20. Immaterialrätt
 21. Inbunden bok
 22. Independence and interdependence
 23. Individ og samfunn EQ Individer och gemenskaper
 24. Individer och gemenskaper
 25. Individer og samfunn EQ Individer och gemenskaper
 26. Individuals and communities EQ Individer och gemenskaper
 27. Industrial processes EQ Industriella processer
 28. Industriella processer
 29. Industrielle prosessar EQ Industriella processer
 30. Industrielle Prozesse EQ Industriella processer
 31. Industriprosesser EQ Industriella processer
 32. Informaatio ja media EQ Information och media
 33. Informasjon og media EQ Information och media
 34. Informasjon og media EQ Information och media
 35. Informasjonsinnhenting og kildekritikk EQ Informationssökning och källkritik
 36. Informasjonssøk og kjeldekritikk EQ Informationssökning och källkritik
 37. Information and media EQ Information och media
 38. Information och media
 39. Information och media
 40. Information retrieval and source criticism EQ Informationssökning och källkritik
 41. Informationen und Medien EQ Information och media
 42. Informationssökning och källkritik
 43. Informationssuche und Quellenkritik EQ Informationssökning och källkritik
 44. Innbunden bok EQ Inbunden bok
 45. Innbundet bok EQ Inbunden bok
 46. Instrument
 47. Instrument EQ Instrument
 48. Instrument EQ Instrument
 49. Instrument EQ Instrument
 50. Instrumente EQ Instrument
 51. Interactive resrource EQ Interaktiv resurs
 52. Interaktiivinen aineisto EQ Interaktiv resurs
 53. Interaktiv ressurs EQ Interaktiv resurs
 54. Interaktiv ressurs EQ Interaktiv resurs
 55. Interaktiv resurs
 56. Interaktive Ressource EQ Interaktiv resurs
 57. Interaktivt
 58. Internationell privat- och processrätt
 59. Internationell rätt
 60. Internet and digital media EQ Internet och digitala medier
 61. Internet ja digitaalinen media EQ Internet och digitala medier
 62. Internet och digitala medier
 63. Internet resource EQ Internetresurs
 64. Internet und digitale Medien EQ Internet och digitala medier
 65. Internet-Ressource EQ Internetresurs
 66. Internetresurs
 67. Internett og digitale medier EQ Internet och digitala medier
 68. Internett og digitale medium EQ Internet och digitala medier
 69. Internettressurs EQ Internetresurs
 70. Internettressurs EQ Internetresurs
 71. Irisch EQ Iriska
 72. Irish EQ Iriska
 73. Iriska
 74. Islam EQ Islam
 75. Islam
 76. Islam EQ Islam
 77. Islam EQ Islam
 78. Islam EQ Islam
 79. Islam EQ Islam
 80. Isländisch EQ Isländska
 81. Isländska
 82. Islanti EQ Isländska
 83. Isoteksti EQ Storstilsbok
 84. IT & teknik
 85. IT och Integritet
 86. IT, media and digital skills EQ It, medier och digital kompetens
 87. IT, media ja digitaaliset taidot EQ It, medier och digital kompetens
 88. IT, media og digitale ferdigheiter EQ It, medier och digital kompetens
 89. IT, media og digitale ferdigheter EQ It, medier och digital kompetens
 90. IT, Medien und digitale Kompetenz EQ It, medier och digital kompetens
 91. It, medier och digital kompetens
 92. ita USE Italienska
 93. Italia EQ Italienska
 94. Italia EQ Italienska
 95. Italian EQ Italienska
 96. Italian EQ Italienska
 97. Italienisch EQ Italienska
 98. Italienisch EQ Italienska
 99. Italiensk EQ Italienska
 100. Italiensk EQ Italienska
 101. Italienska
 102. Italienska